EU projekti

Projekt E-impuls

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ GRAFOTON d.o.o. provodi projekt „Opremanje pogona za izradu kuverta-vrećica „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.1993.

Projekt „Opremanje pogona za izradu kuverta-vrećica“ ima za predmet nabavu proizvodne i IT-opreme, koje će omogućiti osnivanje nove proizvodne jedinice za proizvodnju kuverti-vrećice koje su novi proizvod u proizvodnom programu Grafoton-a. Otvorit će se 5 novih radnih mjesta, te provesti edukacija zaposlenih koji sudjeluju u poslovnim procesima. Provedba projekta imati će direktan utjecaj na poboljšanje radnih uvjeta zaposlenih, potencijala uprave za postizanje rasta prodaje i dobiti, i svim kupcima koji će moći nabavljati proizvode koje ne izrađuju drugi hrvatski proizvođači.


Naziv projekta: Opremanje pogona za izradu kuverta-vrećica
Ime korisnika: GRAFOTON d.o.o.
Ukupni iznos projekta: 670.561,00
Prihvatljivi troškovi projekta: 541.220,00
Ukupni iznos odobrene potpore: 294.910,10 kn
Trajanje projekta: 01.01.2017. - 01.04.2018.
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr
Kontakt osoba: Gojko Divjak, +385 98 751 405, gojko@grafoton.hr